Pomoc


Rejestracja

1. Wybierz nazwę użytkownika ( login ), hasło i e-mail.

Wybierz  nazw ę użytkownika  (login), którą będziesz posługiwał się na TuFachowiec.pl . Nazwa użytkownika powinna zawierać od 3 do 20 znaków. Mogą znajdować się w niej litery, cyfry oraz znaki. Wprowadź adres e-mail, na który otrzymasz wiadomość o rozpoczętej rejestracji konta z linkiem aktywacyjnym. Zwróć szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail. Twój e-mail jest niezbędny do dokończenia rejestracji i późniejszej weryfikacji konta. Następnie określ  hasło  (system rozróżnia wielkie i małe litery) i powtórz je w polu  Potwierdź hasło . Hasło musi posiadać od 6 do 20 znaków. Jeśli podana przez Ciebie nazwa użytkownika już istnieje, wybierz inną. Wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika będzie widoczna dla innych osób m. in. na stronach zamieszczonych przez Ciebie usług oraz w Twoim profilu. Przemyśl dokładnie wybór nazwy użytkownika.

2. Odbierz e-mail

Chwil ę po zatwierdzeniu wprowadzonych w formularzu wstępnym danych ( nazwy użytkownika, hasła i e-mail ) sprawdź pocztę na koncie e-mail. Może potrwać kilka minut zanim nasza wiadomość dotrze do Ciebie. Po odebraniu wiadomości kliknij w zamieszczony w niej link aktywacyjny. Przejdziesz w ten sposób do ostatniego etapu rejestracji – wypełnienia Formularza rejestracyjnego . Jeśli przez dłuższy czas nie otrzymujesz e-maila z linkiem aktywacyjnym, sprawdź jak rozwiązać  problemy z potwierdzeniem rejestracji ( punkt 5).

3. Formularz rejestracyjny

W formularzu rejestracyjnym musisz poda ć niezbędne dane osobowe. Wszystkie pola oznaczone  *  muszą zostać wypełnione.  Informacje przekazane nam poprzez formularz rejestracyjny muszą być prawdziwe . Podanie nieprawdziwych danych jest naruszeniem zasad  Regulaminu TuFachowiec.pl .
Postaraj si ę wypełnić wszystkie pola zachowując odpowiedni format danych. Dotyczy to w szczególności adresu, kodu pocztowego, adresu e-mail oraz telefonów kontaktowych.  Twój e-mail jest niezbędny do późniejszej weryfikacji konta.

4. Weryfikacja danych

Je śli wszystkie wprowadzone przez Ciebie dane są prawidłowe, oraz lokalizacja została poprawnie ustawiona na mapie, wciśnij przycisk   Zapisz dane , aby kontynuować. W pełni poprawne dane rejestracyjne ułatwią w przyszłości sprawną komunikację z Tobą.

5. Problem z potwierdzeniem rejestracji

Je śli masz problem z dokończeniem procesu rejestracji, sprawdź czy nie jest on wywołany którąś z poniższych przyczyn: a) Sprawdź folder SPAM , do którego mogła trafić wiadomość z linkiem aktywacyjnym b) Podałeś błędny adres e-mail . W takim przypadku powtórz proces rejestracji wpisując poprawny adres. c) Minęły 72 godziny  od momentu zarejestrowania Twoich danych w naszej bazie. Jeśli do tego czasu nie klikniesz na link, znajdujący się w otrzymanej od nas wiadomości e-mail, Twoje dane zostaną usunięte i będziesz musiał zarejestrować się ponownie. d) Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca -  skontaktuj się z nami .

Moje konto

1. Fachowcy, Sklepy, Pogotowie Domowe

 1. Podgl ąd wizytówki – Możemy zobaczyć jak wygląda nasza wizytówka po uzupełnieniu niezbędnych informacji

 2. Logo / Nazwa

- dla konta Fachowiec i Sklep wpisujemy przemy ślaną nazwę wizytówki ( opisującą firmę lub to co wykonujemy ) i uzupełnimy logo zdjęciem reprezentującym wizytówkę firmy.

- dla konta Pogotowie domowe w nazwie wpisujemy imi ę i nazwisko a w logo umieszczamy zdjęcie profilowe.

 1. Dane Kontaktowe – W tym miejscu mo żemy uzupełnić lub zmienić dane firmy ( im więcej danych tym bardziej wiarygodna wizytówka ), wpisując adres podajemy miejsce lokalizacji na mapie, możemy również określić godziny pracy oraz wpisać adres strony www firmy.

- dodatkowo dla konta Pogotowie domowe uzupe łniamy cennik wykonywanych usług.

 1. Zakres Dzia łalności – jest to zakres Prowadzonej przez Fachowca działalności :

- dla konta Fachowiec mo żemy wybrać 30 kategorii po których będziemy wyszukiwani oraz w tych kategoriach będziemy otrzymywać zlecenia i przetargi.

- dla konta Sklep mo żemy wybrać 1 kategorię po której będziemy wyszukiwani

- dla konta Pogotowie domowe mo żemy wybrać 5 kategorii po których będziemy wyszukiwani

 1. Obszar dzia łalności – zaznaczamy województwa, wpisujemy miejscowości określamy w ten sposób miejsce wykonywanej usługi i teren na jakim działamy.

 2. Opis us ługi – Opis usługi to Twoja strona wizytówka, która zawiera treści wprowadzone przez Ciebie, o Tobie oraz o świadczonych przez Ciebie wszystkich usługach. Opis powinien możliwie najdokładniej, jasno i uczciwie informować o tym, co oferujesz, ponadto powinien zawierać maksymalnie dużo informacji, aby przeglądający ofertę użytkownicy mieli jak najmniej wątpliwości, dotyczących szczegółów świadczonej przez Ciebie usługi. Nie ograniczaj się do kilku zdań! Postaraj się możliwie dokładnie opisać wszystkie swoje usługi, pochwal się swoimi sukcesami oraz dotychczasowymi realizacjami.

Przemy śl dobrze słowa kluczowe, których używasz do wypromowania usługi. Pamiętaj, że mają one decydujące znaczenie podczas wyszukiwania Twoich usług przez potencjalnych klientów.

 1. Opis firmy – dla konta Fachowiec, Sklep i Pogotowie domowe to miejsce, gdzie opisujemy prowadzon ą własną działalność, usługę. Warto opisać ile lat jesteśmy na rynku, co robimy, jak robimy, jakie projekty wykonaliśmy, czym możemy się pochwalić. Należy zamieścić opis krótki (5-10 zdań) zwięzły i z humorem, tak aby przyciągnąć przeglądających naszą wizytówkę.

 2. Galeria – dla konta Fachowiec i Sklep zanim dodasz zdj ęcia zastanów się nad ich tematyką . Postaraj się sprawić, aby przekazywały one klientom jak najwięcej pożytecznych informacji. Przygotuj odpowiednio przedmioty i miejsca, które mają być fotografowane. Zdjęcia zamieszczone w wizytówce mogą mieć charakter krótkiego fotoreportażu. Daje Ci to możliwość przedstawienia klientom swojego miejsca pracy w taki sposób, jaki uznasz za właściwy. Pokaż zwartą historię, nie rób wielu podobnych fotografii.

 3. Wiadomo ści Otrzymane – to miejsce w którym będziemy mogli przeczytać wiadomości od administratora strony TuFachowiec.pl i klientów z zapytaniami o usługę lub towary.

 4. P łatności –  jest to miejsce, w którym Zleceniobiorca może zarządzać swoimi płatnościami :

- dla konta Fachowiec wybieramy pakiety i op łacamy usługi dostępne w pakietach

- dla konta Pogotowie domowe p łacimy za potwierdzone kontakty telefoniczne

 1. Faktury – mamy dost ęp do wszystkich wystawionych faktur,  w łatwy sposób można sprawdzić datę, kwotę, stan  zamówienia oraz pobrać fakturę w formacie PDF.

 2. Ustawienia konta – - Zmiana has ła dla konta Fachowiec, Sklep i Pogotowie domowe możemy zmienić hasło podane podczas rejestracji.

- Powiadomienia pkt. 1 i 2 - dla konta Fachowiec

w punkcie 1 wybieramy kategori ę w których będziemy otrzymywać zlecenia i przetargi

w punkcie 2 wybieramy lokalizacj ę z której będziemy otrzymywać zlecenia i przetargi - Powiadomienia dla konta Fachowiec, Sklep i Pogotowie domowe możemy zaznaczyć lub odznaczyć powiadomienia przysyłane od serwisu TuFachowiec.pl na adres e-mail użytkownika.2. Zlecenia

 1. Twoje zlecenia – tu widoczne s ą wszystkie nasze zlecenia

 2. Dodaj zlecenie – w tym miejscu dodajemy zlecenie, które b ędzie wyświetlać się na stronie TuFachowiec.pl . Przy dodawaniu zlecenia należy podać niezbędne dane kontaktowe, wpisać nazwę zlecenia, wybrać kategorię w jakiej chcemy umieścić zlecenie oraz je opisać . Opisując zlecenie należy podać jak najwięcej informacji na temat realizacji konkretnej czynności, zadania lub pracy (np.: ilość, termin, materiał, rozmiar, zastosowanie itp.)

 3. Nieaktywne – s ą tu wszystkie Nasze nowe zlecenia, które czekają na potwierdzenie przez administratora jako poprawne.

 4. Aktywne – w tym miejscu s ą wszystkie zlecenia aktywne ,które możemy edytować lub zakończyć przed końcem terminu publikacji.

 5. Zako ńczone – są tu wszystkie zakończone zlecenia, które możemy aktywować, edytować lub usunąć.

2. Us ługi

 1. Twoje us ługi – tu widoczne są wszystkie nasze usługi.

 2. Dodaj us ługę – w tym miejscu dodajemy usługi, które będą wyświetlać się na stronie TuFachowiec.pl . Przy dodawaniu usługi należy wpisać nazwę usługi, wybrać kategorię w jakiej chcemy ją umieścić, opisać usługę oraz podać słowa kluczowe promujące, które maja decydujące znaczenie podczas wyszukiwania Twoich usług. Opis powinien możliwie najdokładniej, jasno i uczciwie informować o tym, co oferujesz, ponadto powinien zawierać maksymalnie dużo informacji, aby przeglądający ofertę użytkownicy mieli jak najmniej wątpliwości, dotyczących szczegółów świadczonej przez Ciebie usługi. Nie ograniczaj się do kilku zdań! Postaraj się możliwie dokładnie opisać wszystkie swoje usługi, pochwal się swoimi sukcesami oraz dotychczasowymi realizacjami.

 3. Nieaktywne – s ą tu wszystkie Nasze nowe usługi, które czekają na potwierdzenie przez administratora jako poprawne.

 4. Aktywne – w tym miejscu s ą wszystkie usługi aktywne, które możemy edytować, zakończyć lub odświeżyć ( po odświeżeniu usługa trafia na pozycję 1 wszystkich ogłoszeń ).

 5. Zako ńczone – są tu wszystkie zakończone usługi, które możemy aktywować, edytować lub usunąć

3. Towary

 1. Twoje towary – tu widoczne s ą wszystkie nasze towary

 2. Dodaj towar – w tym miejscu dodajemy towar, który b ędzie wyświetlać się na stronie TuFachowiec.pl . Przy dodawaniu towaru należy wpisać nazwę towaru, określić stan, cenę, rodzaj i kwotę dostawy. Należy wybrać kategorię w jakiej chcemy umieścić dany towar, opisać go oraz podać słowa kluczowe promujące, które maja decydujące znaczenie podczas wyszukiwania Twoich towarów. Opis powinien możliwie najdokładniej, jasno i uczciwie informować o tym, co oferujesz, ponadto powinien zawierać maksymalnie dużo informacji, aby przeglądający ofertę użytkownicy mieli jak najmniej wątpliwości, dotyczących szczegółów sprzedawanego przez Ciebie towaru. Nie ograniczaj się do kilku zdań!

 3. Nieaktywne – s ą tu wszystkie nasze nowe towary, które czekają na potwierdzenie przez administratora jako poprawne.

 4. Aktywne – w tym miejscu s ą wszystkie towary aktywne, które możemy edytować, zakończyć lub odświeżyć ( po odświeżeniu towar trafia na pozycję 1 wszystkich ogłoszeń ).

 5. Zako ńczone – są tu wszystkie zakończone towary, które możemy aktywować, edytować lub usunąć.4. Baza wiedzy

 1. Dodaj artyku ł – w tym miejscu dodajemy artykuł, który będzie wyświetlać się na stronie TuFachowiec.pl . Dodając artykuł do bazy wiedzy podniesiesz Swoją wiarygodność w oczach klientów. Przy dodawaniu artykułu należy wpisać tytuł artykułu, wybrać kategorię w jakiej chcemy go umieścić, opisać artykuł oraz podać słowa kluczowe promujące, które maja decydujące znaczenie podczas wyszukiwania Twojego artykułu. Opis powinien możliwie najdokładniej, jasno i uczciwie informować o tym, co piszesz, ponadto powinien zawierać maksymalnie dużo informacji, aby przeglądający ofertę użytkownicy mieli jak najmniej wątpliwości, Nie ograniczaj się do kilku zdań!